Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Sveikiname bajores ir bajorus, gimusius kovo mėnesį

 

Te niekad neapleis
Energija sparnuota,
Ir akys šilumą
Jaunatvišką teskleis.
Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekad pavargti Jums neleis..

 Linkime didelių atradimų ir mažyčių kasdienių džiaugsmų, ambicingų svajonių ir sėkmingo jų įgyvendinimo, vidinės ramybės ir drąsos.

 

 

 

 

Pavardė, vardas Diena

GOŠTAUTAITĖ BERNADETA         

05
RATKEVIČIENĖ AGNĖ              23
VAITKEVIČIUS ANTANAS           12
JABLONSKIS ROBERTAS            13
MAŽRIMIENĖ TEODORA             12
GELUMBAUSKIENĖ ALEKSANDRA      03
ŠIMKEVIČIUS VACLOVAS           21
KUMAR JŪRATĖ                   17
ŠIMANSKIENĖ REGINA             26
GUDAUSKIS MARIUS               11
VAITKEVIČIUS VIRGINIJUS        08
BERENIS JONAS                  06
ŽUKAUSKIENĖ VANDA              23
SELEZNIOVIENĖ SANTA            14
POPANDOPULIENĖ VANDA           25
ŠATKUS PETRAS                  07

 

                                                                       Žemaičių Bajorų Draugija