Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Sveikiname bajores ir bajorus, gimusius balandžio mėnesį

 

 

  • Pavasario švelnumas

 Linkime didelių atradimų ir mažyčių kasdienių džiaugsmų, ambicingų svajonių ir sėkmingo jų įgyvendinimo, vidinės ramybės ir drąsos.

 

Pavardė, vardas Diena
VAITKEVIČIŪTĖ ALDONA           02
GOŠTAUTAS ZIGMAS               04
ŠUKIENĖ EUGENIJA               05
ŽILEVIČIUS BRONISLOVAS         05
PALIUTIENĖ ALGIMANTA           08
SEMČENKIENĖ VIOLETA            08
BERTAŠIUS RELINGAS             15
VYŠNIAUSKAS ALGIMANTAS         16
MAČIULSKIENĖ DAIVA             17
CHMIELIAUSKIENĖ REGINA         19
VAITKEVIČIENĖ LUKRECIJA        21
JABLONSKIS VIRGINIJUS          21
TAMULEVIČIENĖ GIEDRĖ           22
ŽYMANTIENĖ RASA                22
PAULAUSKIENĖ KRISTINA          24
VALAVIČIUS JUOZAPAS            27
GRABAŽYTĖ MONIKA               29
AKATOVA LINA                   30

                                                             Žemaičių Bajorų Draugija