Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

IN MEMORIAM GULBĖS HERBO BAJORUI

2016M. KOVO 20D. STAIGA MUS PALIKO GULBĖS HERBO BAJORAS.

 

NEGAILESTINGA MIRTIS IŠ MŪSŲ TARPO IŠPLĖŠĖ PIRMĄJĮ ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJOS VADĄ, GARBĖS BAJORĄ, SENATORIŲ ALGIMANTĄ JONĄ CHMIELIAUSKĄ.

 

VELIONIS ŠARVOJAMAS GEDULO NAMUOSE TELA, TELŠIAI, IŽDINĖS G.2.

 

LBKS ŽŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJOS BAJORAI RENKASI VELIONIO PAGERBIMUI KOVO 21D. 18 VAL.

 

LAIDOJAMA KOVO 22D.13VAL.

 

REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ VELIONIO ARTIMIESIEMS.

 

LBKS ŽBD TARYBA